×

Uyarı

XML dosyasının yüklenmesi başarısız.

Perşembe, 06 Haziran 2024 18:12

Çatak Belediye Başkanlığı Kafe Restoran Kiralama İhalesi

Çatak Belediye Başkanlığına ait aşağıda bilgileri olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan “Hurkan Cafe Restoran” (485m2) işyerinin içerisinde bulunan demirbaşlar ile birlikte Açık Teklif (arttırma) İhale Usulü ve Üç yıl sure ile kira ihalesine çıkarılacaktır;

 

Çatak Belediye Başkanlığı Kafe Restoran Kiralama İhalesi İlani

 

İLAN;

Madde 1-) İlçemizde Kafe Kiralama işi olarak 3 yıl süre ile kiralanması/ işletilmesi ihalesi 11.06.2024 tarih ve saat: 10.00’da yapılacaktır.

 

Madde 2-) Kiraya verilecek Kafenin (adresleri), muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihi, saati ve miktarı gibi bilgiler aşağıda yazıldığı gibidir.

 Kiralanacak Yer:      : Van İli Çatak İlçesi İlçe Kafe Restoran  (485m2)

İhale Usulü                 : İhale Komisyonun huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü Kafe kiralanması/ işletilmesi ihalesi.

3 Yıllık Muhammen Bedel      : 720.000,00 TL (Yedi Yüz Yirmi Bin Türk Lirası)

Geçici Teminat Bedeli (%3)   : 21.600,00 TL (Yirmi Bir Bin Altı Yüz Türk Lirası)

İhale Tarihi                             : 11.06.2024

İhale Saati                               : 10:00

Kafe                                                      : 485m2

Madde 3-) İhalenin Yapılacağı Yer : Van İli Çatak İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi Çatak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

Madde 4-) Geçici Teminat, tahmin edilen 3 (Üç) Yıllık kira bedelinin %3’ü olup yukarıda belirtilmiş  miktar tutarındadır.

Madde 5-) Kesin Teminat; üzerine ihale kalan isteklinin son teklif ettiği 3 (Üç) Yıllık toplam bedelin  %6’ oranında alınacaktır.

Madde 6-) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe, (Kiraya çıkarılan Kafe yerinin bildiğine ve gördüğüne dair)
 2. Yerleşim yeri belgesi
 3. İmza Beyanı, (Noterden tasdikli)
 4. Nüfus Cüzdanı Örneği,
 5. Geçici Teminatı
 6. Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Çatak Belediyesine borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz edeceklerdir.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,
 8. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,

 

İSTENECEK BELGELER (Tüzel Kişi)

 

 1. Dilekçe, (Kiraya çıkan Kafe yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
 3. Ticaret Sicil Belgesi,
 4. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
 5. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,
 6. Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge
 7. Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Çatak Belediyesine borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz edeceklerdir
 8. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,
 9. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce (en çok 15 gün önce tarihli) alınmış belge,

                   Söz konusu isteklilerin ortak girişim yapması halinde iş ortaklarının;  iş ortaklığı beyannamesini ve yukarıda belirtilen maddelerden    2,3,4,5,8,10,11,12 maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

 Madde 7-) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 30'unu sağlayacaktır.

 

            Madde 8-) Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Veznesine yatırılarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanunun 26.Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden her hangi birisi (Teminat Mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması , 2886 D.İ. K na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir).

            Madde 9-) Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

            Madde 10-) İhale bedelleri Çatak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine peşin veya T.C Ziraat Bankası Çatak Şubesi İban TR86000100054808087955-5001 Hesaba yatırılacaktır.

            Madde 11-)  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

            Madde 12-) Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yizmi) Takvim Günüdür.

            Madde 13-) İstekliler; bu ihale için teklif zarflarını 11.06.2024 tarihi ihale saatine kadar Van İli, Çatak Çatak Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 İlanen Duyurulur

                                                                                                                                 

 

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Mahallelerimiz

Ağaçlık, Akçabük, Alacayar, Aşağınarlıca, Atlıhan,Bilgi, Boyunpınar, Çılga, Dalbastı, Derebaşı, Dokuzdam, Eliaçık, Görentaş, Işınlı, Kaçıt, Konalga, Korulu, Narlı, Onağıl, Övecek, Sırmalı, SözverenSugeldi,Teknecik,Toyga, Uzuntekne, Yukarınarlıca

Sosyal Medya

Adresimiz

Adres : Çatak belediye Başkanlığı, Cumhuriyet mahallesi, Atatürk caddesi, No: 7, Çatak, Van

Tel      : +90 432 512 28 91

WhatsApp   : 0530 028 10 10

E-Mail : catakbelediyesi@catak.bel.tr