Güncel Haberler

Salı, 21 Mart 2017 19:12

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR ÇATAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇATAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇATAK BELEDİYESİ 12 AYLIĞINA 40 ADET PERSONEL HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/95324

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:7 65870 . ÇATAK/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4325122891 - 4325123029

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 AYLIĞINA 40 ADET PERSONEL HİZMET ALIM İŞİ. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ÇATAK İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(ON İKİ) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çatak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Çatak/VAN

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2017 - 10:30


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen  tek sözleşmeye dayalı  her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çatak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Çatak/VAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Çatak Bülten Gazetesi

Van Hava Durumu
Çoğunlukla Güneşli

-3°C

Çatak

Çoğunlukla Güneşli

Nem: 71%

Rüzgar: 6.44 km/h

Van Haberleri

Mynet Van

Mynet'te YurtHaber Ana Sayfa Haberleri
 • Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve beraberindekiler, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel’i makamında ziyaret etti.VAN ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve beraberindekiler Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel’i makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler ile ilgili konuşuldu.
 • Karayolları 11.
 • Van merkez İpekyolu Belediyesi, 50 bin çocuk ve yetişkin vatandaşı çeşitli tiyatro ve sanat etkinlikleriyle buluştururken, bu sayının 250 bine çıkarılması hedefleniyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye olarak alt ve üst yapı hizmetleri kadar önem verdiği kültürel ve sosyal faaliyetlerinde, katılım sayısındaki yeni rekor hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.
 • Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuarı olan kitap fuarı kapsamında Van’a gelen yazar Emine Şenlikoğlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürlüğü tarafından Merkez Kız Yurtları Konferans Salonunda düzenlenen programa Yazar Emine Şenlikoğlu katıldı.
 • Metin Külünk Dostluk Gurubundan Van’ın Erciş ilçesindeki 550 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yapıldı.Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahid Tanılır’ın girişimleri sonucu AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk Dostluk Gurubu’nca ilçede ilk ve ortaokul öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giysi yardımı gönderdi.
 • Van’ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 • Van’ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 • Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olma ve kasten yaralama suçlarından aranan şahıs tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 14 Aralık 2018 günü, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde icra edilen operasyon sonucunda; hakkında, Başkale Sulh Ceza Hakimliğince ’silahlı terör örgütüne üye olma PKK/KCK’ suçundan 3, Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince ’ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 1 olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan A.T.
 • Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 4’üncü etabın alt yapı ve parselleme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Buraya gelecek olan tüm yatırımcılarımızın her anlamda yanında olacağız” dedi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 2000 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesinin 5 etaptan oluştuğunu ifade ederek, 1,2 ve 3’üncü etaplarının tamamlanarak tahsis edildiğini söyledi.
 • Van Büyükşehir Belediyesi, parkomata 2019 yılında da zam uygulamayacak.
 • Van Büyükşehir Belediyesi, parkomata 2019 yılında da zam uygulamayacak.
 • VAN (İHA)
 • Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, beraberindeki Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fikret Yılmaz ile Van Kitap Fuarını ziyaret etti.Organize Sanayi Bölgesi’nde Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarı ziyaret eden ve minik öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Daire Başkanı Fikret Yılmaz, daha sonra kitapların sergilendiği stantları gezdi.
 • Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, eğitime destek vermeye devam ediyor.Saray ilçesindeki lise 12.
 • Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, eğitime destek vermeye devam ediyor.Saray ilçesindeki lise 12.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yerli üretime destek amaçlı kermes düzenlendi.Hazreti Ömer Camii yanında düzenlenen kermeste konuşan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, üretmenin ve üretileni tüketmenin bir toplumun ayakta kalması için önemli dengelerden biri olduğunu ifade ederek, bu dengeyi en iyi sağlayacak olanın ise kadınlar olduğunu söyledi.
 • Erciş ilçesinde kamyonetin kasasındaki özel bölmeye gizlenmiş 5 bin 760 paket sigara ele geçirildi
 • Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
 • Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü esnasında, durdurulan açık kasa kamyonette arama yapıldı.
 • Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
 • Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
 • AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti.AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, beraberindeki heyetle ilk olarak Saray ilçesine geldi.
 • AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti.AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, beraberindeki heyetle ilk olarak Saray ilçesine geldi.
 • Van’ın Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Yeni Filizler Yeşeriyor’ projesi kapsamında Antalya’daki tarihi yerler ile Akdeniz Üniversitesine gezi düzenlendi.Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Yeni Filizler Yeşeriyor’ projesi kapsamında lise son sınıfta eğitim gören ve üniversiteye hazırlanan 250 öğrenci, 3 grup halinde uçakla Antalya’ya götürüldü.
 • Van’ın ilk beş yıldızlı oteli olan Elite World Van Hotel yılbaşı gecesi için müzik dolu bir gece hazırladı.Görkemli bir atmosferde özel performansların gerçekleşeceği gecede; Şoreş, Cihan Yüksel & Gülsüm Hasar ve Orkestrası sahne alacak.
 • Van’ın ilk beş yıldızlı oteli olan Elite World Van Hotel yılbaşı gecesi için müzik dolu bir gece hazırladı.Görkemli bir atmosferde özel performansların gerçekleşeceği gecede; Şoreş, Cihan Yüksel & Gülsüm Hasar ve Orkestrası sahne alacak.
 • Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarı devam ediyor.EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen kitap fuarına, 150 yayınevi ve 150 yazar katılıyor.
 • Van’ın Saray Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Saray Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezi ve mahallerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
 • Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘okul güvenliği’ uygulaması yapıldı.2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocukların güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
 • Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, çığ ve buzlanma uyarası yapıldı.Van’da dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
 • Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 38 adet tombala makinesi ile 33 adet tombala makinesinde kullanılan tabla ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.
 • Van’ın Özalp ilçesinde yağan olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, gün içerisinde yerini kar yağışına bıraktı.
 • VAN (İHA)
 • Van’ın Gevaş ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu.Gevaş’ta iki gündür etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
 • VAN (İHA)
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri yetiştiricilerine 5 ayrı destekleme yapılacağı bildirildi.Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş tarafından yapılan açıklamada, Van genelinde su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip 38 adet tesis olduğunu, bu tesislerin de 30 adedinin karada kurulu beton ve toprak havuzlarda, 8 adedinin ise barajlarda kurulu ağ kafeslerde faaliyet gösterdiğini söyledi.
 • Yeni hizmet binasına taşınan Van İl Müftülüğüne hac kayıtları için başvuranlar, nezih bir ortamda numaratör sistemiyle numaralarını alarak işlemlerini yapıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, her sene hac kayıt döneminde büyük yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatarak, “Bazen sıra beklemede sıkıntılar oluşuyordu.
 • Yeni hizmet binasına taşınan Van İl Müftülüğüne hac kayıtları için başvuranlar, nezih bir ortamda numaratör sistemiyle numaralarını alarak işlemlerini yapıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, her sene hac kayıt döneminde büyük yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatarak, “Bazen sıra beklemede sıkıntılar oluşuyordu.
 • Van’ın Çatak ilçesinde bulunan bir anaokulunda çocukların bireysel gelişimine odaklanan ‘Montessori Eğitim’ sınıfı açıldı.Bilgi Anaokulunda Çatak Belediyesi tarafından desteklenen ‘Montessori Eğitim’ sınıfının açılış kurdelesini; Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Anaokulu Öğretmeni Fatma Çelebi kesti.
 • Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Çaldıran Belediye Başkanlığının oluşturduğu karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.
 • Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Çaldıran Belediye Başkanlığının oluşturduğu karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.
 • Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü arasında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını destekleme konusunda işbirliği protokolü yapıldı.Van il geneli ve ilçelerindeki okullarda bulunan öğrencilerin TÜBİTAK Ortaokul/Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına daha iyi hazırlanmaları ve bu konuda Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademik destek ve çalışma mekanları tahsisi yapılması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.
 • Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü arasında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını destekleme konusunda işbirliği protokolü yapıldı.Van il geneli ve ilçelerindeki okullarda bulunan öğrencilerin TÜBİTAK Ortaokul/Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına daha iyi hazırlanmaları ve bu konuda Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademik destek ve çalışma mekanları tahsisi yapılması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Van’da balıklandırma çalışmaları devam ediyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, insanların çevreyi bilinçsizce kirletmesi ve avlanmasıyla birçok türü tükenme noktasına getirdiğini söyledi.
 • Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-12-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi.
 • Bugüne kadar başta Londra ve Edinburg olmak üzere Avrupa’da 400 defadan fazla sahnelenen “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu Türkiye turnesi kapsamında Van’da sahnelendi.TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında 300 çocuğun katılımıyla sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.
 • Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.
 • İpekyolu ilçesinde 33 kilo 595 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
 • İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon lira maliyetli "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" ve 150 milyon lira maliyetli "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi" projeleriyle önemli çevre yatırımlarını kente kazandırıyor - Mayıs ayında yapımına başlanan ve 2020'de tamamlanması planlanan arıtma tesisi ile kentin 2050 yılına kadar kanalizasyon sorunu çözülecek ve tam arıtma sağlanarak Van Gölü kirlilikten kurtarılacak - "Yap-işlet-devret" modeliyle 150 milyon liralık katı atık projesini kasasından para çıkmadan yaptıracak belediye, eski çöp depolama alanı ile yeni tesisten elde edilecek elektrik enerjisinden de yıllık yaklaşık 5 milyon lira kazanç elde edecek - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan: - "Çevre yatırımları ile Van'ı daha yaşanabilir, daha turistik, Van Gölü'nü daha yüzülebilir hale getirmiş olacağız"
 • Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Mahallelerimiz

Ağaçlık, Akçabük, Alacayar, Aşağınarlıca, Atlıhan,Bilgi, Boyunpınar, Çılga, Dalbastı, Derebaşı, Dokuzdam, Eliaçık, Görentaş, Işınlı, Kaçıt, Konalga, Korulu, Narlı, Onağıl, Övecek, Sırmalı, SözverenSugeldi,Teknecik,Toyga, Uzuntekne, Yukarınarlıca

Sosyal Medya

Adresimiz

Adres : Çatak belediye Başkanlığı, Cumhuriyet mahallesi, Atatürk caddesi, No: 7, Çatak, Van

Tel      : +90 432 512 28 91

WhatsApp   : 0530 028 10 10

E-Mail : destek@catak.bel.tr